جدیدترین تصاویر از داخل امام زاده شهرستان سراب

جدیدترین تصاویر از داخل امام زاده شهرستان سراب

به همت گروه رسانه ای سراب نیوز، جدیدترین تصاویر از داخل امام زاده شهرستان سراب که با کیفیت بالا تهیه شده جهت بهره مندی اهالی شریف شهرستان سراب در سایت درچ شده است.

تصاویر از : اصغر برزگر