نابودی آثار باستانی به قیمی ارزان

تپه باستانی قلعه جوق در محاصره زباله

تپه باستانی قلعه جوق در محاصره زباله، تبدیل به یک زباله دان برای تخلیه نخاله های شهری و روستایی شده است.

به گزارش سراب نیوز، تپه باستانی قلعه جوق که در فاصله ۳ کیلومتری از شهر سراب در کنار جاده سراب به دهستان رازلیق قرار دارد، این تپه که دربردارنده آثار دوره مادها است به ارتفاع ۳۰ متر و در مساحتی ۲۰ هزار متری واقع شده است.

علاوه‌ بر خشتهای‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ مادها، انواع‌ سفالهای‌ مختلف‌ از هزاره‌ دوم‌ قبل‌ از میلاد قرون‌ اولیه‌ اسلامی‌ در آن‌ یافت‌ می‌شود.سفالهایی‌ از دوران‌ ماقبل‌ تاریخ‌ و سفالهایی‌ مرصع‌ «سفال‌ قرمز رنگ‌ که‌ جابجا بوسیله‌ قطعات‌ کاشی‌ با لعاب‌ فیروزه‌ای‌ مرصع‌ شده‌است‌» یا انواع‌ سفالهای‌ دوره‌ پارت‌ در انواع‌ مختلف‌ و بحد وفور پیدا می‌شود. در این تپه انواع سفال از دوران ما قبل تاریخ و هزاره دوم قبل از میلاد و دوران پارتها تا قرون اولیه‌ اسلامی و سفال هایی مرصع در انواع مختلف به حد وفور پیدا شده است.

علیرغم سابقه تاریخی که از این قلعه گفته شد و بسیاری نیز ناگفته ماند، این تپه تبدیل به یک زباله دان شده است بطوری که مشاهده می شود زباله های جمع آوری شده توسط برخی از افراد چه از سطح شهر و چه روستاهای همجوار در این مکان تخلیه شود و با ادامه یافتن این روند قطعا شاهد از بین رفتن این آثار تاریخی ارزشمند خواهیم بود.