توضیحات رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره تزریق واکسن پاکبانان علی آبادکتول

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان: زمان انجام واکسیناسیون کرونا باید لیست ذخیره وجود داشته باشد تا از هدر رفت واکسن جلوگیری شود.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ عبدالرضا فاضل با اشاره به تزریق سهمیه واکسن کرونای پاکبانان علی آباد کتول به افراد دیگری در شهرداری گفت : اگر چه هنگام تزریق واکسن و باز شدن ویال های ۵ تایی واکسن عده ای از پاکبانان مراجعه نکرده بودند اما مسئولان مربوطه باید لیست ذخیره را آماده می کردند تا از تزریق به افراد دیگر جلوگیری شود.

فاضل افزود : قرار بود ۲۴ پاکبان واکسن کرونا دریافت کنند که چهار واکسن از سهمیه پاکبانان به دو مسئول فضای سبز شهرداری و دو نیروی پیمانکاری تزریق شده است .

او گفت : در حال پیگیری هستیم و این موضوع تا عصر امروز بررسی و مقصر اصلی از سمت خود عزل خواهد شد.

وی بیان اینکه پس از کادر درمان گروههای خاص مانند پاکبانان در کنار افراد سالمند و بیماران خاص در اولویت تزریق واکسن کرونا هستند افزود : واکسیناسیون از اسفند در گلستان شروع شده است.