توزیع ۸۶۰ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان سراب

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از توزیع 860 تن کود شیمیایی اوره در اردیبهشت ماه سال 1400  در شهرستان سراب خبرداد.

به گزارش سراب نیوز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از توزیع ۸۶۰ تن کود شیمیایی اوره در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰  در شهرستان سراب خبرداد.

مهندس جمشید باقریان با اعلام این مطلب افزود: کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع شد.