گزارش تصویری؛

تصویر زیبای شب های سراب از فراز ابرها

تصویر زیبا از شب های نورانی سراب، که از فراز ابر ها شکار شده است.

تصویر ارسالی زیبا از میلاد مقصودی دانشجوی پزشکی از همراهان سراب نیوز، که به زیبایی شهر سراب را از فراز ابرها به تصویر کشیده است.