گزارش تصویری؛

تصاویری از برف روبی گلزار شهدای سراب

گزارش تصویری روابط عمومی شهرداری سراب از برف روبی گلزار شهدای شهر سراب.

روابط عمومی شهرداری سراب با ارسال تصاویری از پاکسازی گلزار شهدای سراب بعد از بارش سنگین برف در شهر سراب خبر داد.

تصاویری از برف روبی گلزار شهدای سراب

تصاویری از برف روبی گلزار شهدای سراب