در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

تجمع اهالی شهرستان سراب در محکومیت رژیم جعلی اسرائیل

گزارش تصویری از حضور پرشور مردم شهرستان سراب در تجمع حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجا و محکومیت اقدامات غیر بشردوستانه رژیم جعلی اسرائیل

گزارش تصویری از تجمع همزمان با سراسر کشور اهالی شهید پرور و انقلابی شهرستان سراب در محکومیت جنابات رژیم غاصب اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین