رئیس شورای شهر سراب آمد

بهروز کرامتی در انتخابات شورای شهر سراب ثبت نام کرد

بهروز کرامتی منتخب دور پنجم شورای اسلامی از حوزه سراب برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورای شهر سراب ثبت نام کرد.

به گزارش سراب نیوز، بهروز کرامتی از اعضای شورای دور پنجم شهر سراب با حضور در محل فرمانداری سراب برای شرکت در ششمین دور از انتخابات شورای اسلامی از حوزه شهر سراب ثبت نام کرد.

گفتی است بهروز کرامتی بازنشسته آموزش و پرورش سراب است که سابقه مدیریت آموزش و پرورش سراب را دارا بوده و به عنوان رئیس شورای شهر سراب فعالیت داشت که در دور پنجم به عنوان نفر اول شورای شهر سراب از طرف مردم انتخاب شده بود.