هفته دولت

برنامه های هفته دولت شهرستان سراب اعلام شد

فرمانداری سراب برنامه های پیش بینی شده برای هفته دولت در شهرستان سراب را اعلام کرد

به گزارش سراب نیوز، برنامه های گرامیداشت هفته دولت در شهرستان سراب از سوی فرماندرای شهرستان سراب اعلام شد، این برنامه ها به شرح زیر است.