نماینده سراب پیگیری کرد؛

بررسی وضعیت پیست موتورسواری سراب / مطالبه ورزشکاران عملی می شود

منتخب شهرستان سراب در دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی شهرستان سراب با حضور در محل پیست موتورسواری سراب پیگیر مطالبات ورزشکاران شد

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز ، مجید نصیرپور منتخب شهرستان سراب در دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی به همراه جهانی فرماندار شهرستان سراب با حضور در محل تمرینی موتور سواران فرآیند ایجاد پیست موتورسواری را مورد ارزیابی قرار دادند، گفتنی است ایجاد پیست موتور سواری یکی از خواسته های جوانان از دکترمجیدنصیرپور در ایام تبلیغاتی بود.