بخشودگی جرایم کارفرمایان واحد‌های تولیدی

کارفرمایان برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمه‌ای به سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی مراجعه کنند.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ مدیر عامل بیمه تامین اجتماعی استان گفت: در راستای تحقق شعار سال ، تمام کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف اعم از حقوقی و حقیقی برای بهره مندی از بخشودگی جرائم، درخواست خود را در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی ES.tamin.ir ثبت کنند.

محمدی افزود: مانده بدهی کارفرمایان تا پایان اسفند ۹۹ مشمول این طرح می‌شود و این افراد در صورت پرداخت نقدی یا اقساط ۱۲ ماهه، تمام جرائم شان بخشوده خواهد شد.

وی گفت: کارفرمایان واحد‌های ورشکسته و فاقد فعالیت ، کارگران ساختمانی و رانندگان مشمول بخشودگی نمی‌شوند.

مدیر عامل بیمه تامین اجتماعی استان همچنین از اجرای مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: با احتساب مرحله اول، ۱۳۰ درصد به حقوق این افراد اضافه شده است که بدین ترتیب از حیث افزایش ضریب، تفاوتی با بازنشستگان کشوری نخواهند داشت.