بازی های بومی محلی سراب از ظرفیت و لطافت بالایی برخوردارند

احمد حاجی محمدی، بازی های بومی محلی سراب در بین بازی های بومی محلی استان از ظرافت و لطافت بالایی برخوردار است به طوری که شاهد آن هستیم چندین نوع روش برای یک بازی در سراب به وجود آمده که این نشان از ظرافت بازی دارد.

به گزارش سراب نیوز، احمد حاجمی محمدی رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی آذربایجان شرقی در مصاحبه با سراب نیوز در خصوص ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان سراب گفتگو کرد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان با اشاره به اینکه بازی های بومی محلی شهرستان سراب از جذابیت و تنوع بالایی برخوردار است گفت: بازی های بومی محلی سراب در بین بازی های بومی محلی استان از ظرافت و لطافت بالایی برخوردار است به طوری که شاهد آن هستیم چندین نوع روش برای یک بازی در سراب به وجود آمده که این نشان از ظرافت بازی دارد.

او ادامه داد: به منظور تقویت ورزش روستایی سراب در نظر داریم برای اولین برای دوره درجه ۳ مربیگری را به میزبانی شهرستان سراب برگزار کنیم.

احمد حاجی محمدی از ساماندهی به ورزش روستایی و بازی های بومی محلی سراب خبر داد و افزود، در نظر داریم بازی های بومی محلی سراب را ساماندهی کرده و اطلس جامع بازی های بومی محلی سراب را ایجاد کنیم تا بتوانیم بازی های بومی سراب را به همگان معرفی کنیم و منبع غنی باشیم برای آیندگان.

حاج محمدی در پایان اشاره کرد: شهرستان سراب به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافی مناسب و قرار گیری در بین دو رشته کوه بهترین فرصت برای برگزاری جشنواره های مختلف ورزش بومی است که انتظار میرود با همکاری مسئولین شهرستانی بتوانیم میزبان جشنواره های استانی و کشوری در سراب باشیم تا در کنار معرفی ورزش بومی شهرستان بتوانیم ظرفیت گردشگری و محصولات شهرستان را به نحو احسن معرفی کنیم.