بازگشایی بازار هفتگی مهربان بعد از شش ماه تعطیلی

بازگشایی سه شنبه بازار هفتگی مهربان بعد از شش ماه تعطیلی، بازار های هفتگی شهرستان سراب با دستور ستاد مقابله با کرونا مجددا بازگشایی شدند

به گزارش سراب نیوز، بعد از ورود کرونا به کشور و شهرستان سراب طبق دستور ستاد مقابله با کرونا شهرستان سراب کلیه بازار های هفتگی تعطیل شدند که یکی از این بازار ها بازار هفتگی مهربان بود، بازار هفتگی مهربان که هر سه شنبه در شهر مهربان شهرستان سراب دایر می شود بعد از شش ماه تعطیلی مجددا به دستور ستاد مقابله با کرونا شهرستان سراب مجوز فعالیت گرفت و از این به بعد به مانند دایر خواهد بود.