مسعود سعادتی؛

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از مدارس نیمه تمام شهرستان سراب

مسعود سعادتی صبح امروز در جریان سفر خود به سراب از روند تکمیل فضاهای آموزشی این منطقه بازدید کرد.

به گزارش سراب نیوز، مسعود سعادتی صبح امروز در جریان سفر خود به سراب از روند تکمیل فضاهای آموزشی این منطقه بازدید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این بازدید تکمیل سریع فضاهای آموزشی نیمه تمام را خواستار شد.

شرکت در گردهمایی مشترک معاونین پرورشی و تربیت بدنی و فرماندهان حوزه های بسیج دانش آموزی نواحی و مناطق استان، گردهمایی مدیران مدارس سراب و بازدید از پروژه های نیمه تمام آموزشی از برنامه های سفر یک روزه مدیرکل آموزش و پرورش به سراب بود.