بازار های هفتگی شهرستان سراب تعطیل شد

به دلیل قرارگیری شهرستان سراب در وضعیت قرمز کرونایی، بازارهای هفتگی در سطح شهرستان سراب از هفته های آینده تعطیل خواهد بود.

به گزارش سراب نیوز، فرماندار شهرستان سراب عنوان کرد: در مصوبه ستاد کرونایی شهرستان مصوب شد، بخاطر وضعیت قرمز کرونایی، بازارهای هفتگی از هفته های آینده تعطیل باشد.

حسن یحیوی با بیان اینکه در وضعیت قرمز کرونایی تمام گروه های شغلی بجز گروه یک باید تعطیل باشند، گفت: به علت زیاد متضرر نشدن بازاری ها قرار بر این شد که با هماهنگی با اتاق اصناف فقط پنجاه درصد بازاری ها در گروه های شغلی دو، سه فعالیت داشته باشند.

رئیس ستاد کرونایی شهرستان سراب همچنین از مصوبه این ستاد مبنی بر تعطیلی بازارهای هفتگی از هفته های آینده خبر داد.