فائو؛

ایران جایگاه هشتم دنیا را در ذخایر غلات دارد

جدیدترین گزارش فائو نشان می‌دهد ایران امسال 20.6 میلیون تن غلات تولید می‌کند و به لحاظ ذخایر غلات در جهان جایگاه هشتم را دارا است.

به گزارش سراب نیوز، جدیدترین گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) پیش‌بینی کرده است، ایران در سال زراعی جاری  ۲۰٫۶ میلیون تن غلات تولید کند.

بر اساس آمارهای منتشره در گزارش «چشم‌انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی»، ایران در سال ۲۰۲۲  نیز همین مقدار غلات تولید کرده و متوسط تولید در ۵ سال گذشته برابر با ۲۰٫۸ میلیون تن بوده است.

برآورد فائو در سال ۲۰۲۳ برای تولید گندم ایران ۱۳٫۵ میلیون تن است که افزایش ۵۰۰ هزار تنی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. ایران در سال زراعی گذشته ۱۳ میلیون تن گندم تولید کرده بود.

در عین حال، تولید شلتوک برنج در ایران امسال به ۳ میلیون تن خواهد رسید که ۵۰۰ هزار تن از تولید سال گذشته کمتر است.

بر اساس این گزارش، تولید سایر غلات در ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد و ۴٫۱ میلیون تن خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش به میزان ذخایر غلات ایران پرداخته است. کل ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۱٫۸ و ۱۲٫۵ میلیون تن اعلام شده است که در سال ۲۰۲۳ به ۱۲٫۳ میلیون تن می‌رسد.

کل ذخایر غلات جهان در سال ۲۰۲۲ برابر با ۸۵۷٫۳ میلیون تن برآورده شده است که با توجه به ذخایر ۱۲٫۵ میلیون تنی ذخایر ایران، ۱٫۵ درصد کل ذخایر غلات جهان به ایران اختصاص دارد.

به این ترتیب، ایران از نظر ذخایر غلات در جهان در جایگاه هشتم قرار دارد. رتبه اول تا سوم در اختیار چین، هند و آمریکاست که به ترتیب ۳۹۶٫۹، ۶۶٫۷ و ۵۷٫۹ میلیون تن ذخایر غلات دارند.

پس از این ۳ کشور، اتحادیه اروپا با ۴۸٫۲ میلیون تن، اوکراین با ۲۳٫۲ میلیون تن، روسیه با ۱۸٫۱ میلیون تن و برزیل با ۱۳٫۸ میلیون تن قرار دارند.