اولین زمین چمن مصنوعی در شربیان ایجاد شد

اولین زمین چمن مصنوعی در شهر شربیان تکمیل شد، این زمین به مشارکت شهرداری شربیان و اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب ایجاد شده است.

به گزارش گروه ورزشی سراب نیوز، اولین زمین چمن مصنوعی شهرستان سراب در شهر شربیان ایجاد شد.

زمین چمن مصنوعی شربیان به همت شهرداری و شورای شهر شربیان و اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب تکمیل شده است.

گفتنی است دومین زمین چمن مصنوعی در شهرستان سراب در محوطه اداره ورزش و جوانان بخش مهربان در دست ایجاد است، همچنین در شهر سراب محل هایی جهت ایجاد زمین چمن مصنوعی تعیین شده است.

لازم به ذکر است طبق توافقی که دکتر ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان با شهرستان داشته است، ایجاد زمین چمن مصنوعی در شهرستان سراب به صورت مشارکتی ما بین ادارات ورزش و جوانان و شهرداری ها ایجاد می گردد به این صورت که زیرسازی محل بر عهده شهرداری و شورای شهر و تامین چمن مصنوعی بر عهده اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب است.