توسط بازاریان تبریز

اهدای ۴۰۰ جفت کفش به دانش آموزان بی بضاعت مدارس سراب

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب از اهدای 400 جفت کفش به دانش آموزان بی بضاعت شهرستان سراب توسط خیرین بازار کفش تبریز خبر داد

به گزارش سراب نیوز، اسدی رئیس آموزش و مرورش سراب در مصاحبه با سراب نیوز گفت؛ تعدادی ازخیرین بازار کفاشان تبریز تعداد ۴۰۰ جفت کفش به دانش آموزان بی بضاعت مدارس سراب اهداکردند تا انگیزه ای برای کمک به تحصیل دانش آموزان محروم شود.

مدیر آموزش وپرورش سراب اظهار کرد: کفش های اهدایی توسط این خیرین طی مراسمی در اختیار دانش آموزان بی بضاعت برخی از مدارس سراب قرار گرفت.

او با اشاره به شرایط کرونایی و رعایت پروتکل  های بهداشتی در مدارس افزود: همچنین از طرف خیرین یک دستگاه ضدعفونی کننده به مدرسه آسیه سراب اهدا شده است.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: انجام چنین اقدامات خیرخواهانه ای علاوه براینکه خشنودی خداوند را در پی دارد باعث رشد، ترقی و تعالی جامعه خواهد شد.