تا انتخابات؛

انصراف دو نفر از گردونه رقابت های شورای شهر سراب

به گزارش سراب نیوز، طبق اخبار غیر رسمی دریافتی تاکنون دو نفر از نامزد های شورای شهر سراب از حضور در انتخابات کناره گیری کرده اند.

به گزارش سراب نیوز، طبق اخبار غیر رسمی دریافتی تاکنون دو نفر از نامزد های شورای شهر سراب از حضور در انتخابات کناره گیری کرده اند.