انتصاب مسئول اجرای امور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سراب

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن ابلاغی، آقای اکبر اکبری سرابی را به سمت مسئول اجرای امور مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سراب

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن ابلاغی، آقای اکبر اکبری سرابی را به سمت مسئول اجرای امور مرکز آموزش  فنی  و حرفه ای  شهرستان سراب  منصوب کرد.

به گزارش سراب نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن ابلاغی،  اکبر اکبری سرابی را به سمت مسئول اجرای امور مرکز مرکز آموزش  فنی  و حرفه ای  شهرستان سراب  منصوب کرد.

در این ابلاغ آمده است:
نظر به مراتب تخصص وتجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، به موجب این ابلاغ جنابعالی به سمت مسئول اجرای امور مرکز آموزش  فنی و حرفه ای  شهرستان سراب منصوب می شوید.

بنابراین انتظار دارد. با همراهی و همدلی مسئولین شهرستان سراب و بهره مندی از توانمندیهای نیروی انسانی آن مرکز و همچنین ارتباط موثر و سازنده با معاونین، روسای ادارات و مراکز آموزشی، مسئولین دولتی، بخش های عمومی و خصوصی در راستای دستیابی به رسالت، ماموریتها و اهداف سازمان با  اولویت بندی دادن به محورهای کاری مندرج در ابلاغ اقدام نمایید.