انتخاب شهردار مهربان به عنوان نماینده شهرداران استان

شهردار مهربان، تبریز و صوفیان به عنوان نمایندگان شهرداران استان آذربایجان شرقی در سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور انتخاب شدند.

به گزارش سراب نیوز ؛با رأی‌ گیری در مجمع شهرداران استان آذربایجان شرقی ؛  شهرداران تبریز ، مهربان و صوفیان بعنوان نمایندگان  شهرداری‌های استان  آذربایجان شرقی در سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور انتخاب شدند.
در این جلسه که در محل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی و با حضور فرمانداران شهرستانهای ۲۱ گانه استان و شهرداران ۷۰ شهر  استان و با حضور مدیرکل دفتر فنی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی برگزار گردید ، مهدی یوسفی سرپرست شهرداری تبریز ، حمید نیکورای شهردار مهربان و  هادی مقدم زاده شهردار صوفیان بعنوان نمایندگان  شهرداری‌های استان  آذربایجان شرقی در سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور انتخاب شدند.
دکتر مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  که دکتر وحیدی را در سفر به تبریز همراهی می کند و دکتر جواد رحمتی معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی  از جمله مدیران ارشد حاضر  در این جلسه هستند.