اعتراض کسبه به طرحی که شهروندان خواهان اجرای آن هستند!

سراب نیوز - تعدادی از کسبه جد فاصل چهارراه ساعت تا فردوسی سراب با امضای نامه ای خواهان لغو پروژه سنگ فرش حد فاصل دو چهارراه شدند.

به گزارش سراب نیوز، نامه ای در شبکه های مجازی سطح شهرستان سراب پخش شده که حاکی از اعتراض تعدادی از کسبه حد فاصل چهارراه ساعت(انقلاب) تا چهارراه فردوسی به طرح سنگ فرش ما بین این دو چهارراه است.

امضا کنندگان این نامه که در حدود ۴۰ نفر هستند خواهان عدم اجرای سنگ فرش و پیاده گذاری خیابان حد فاصل دو چهارراه به دلایلی که نام بردند، همچون عدم امکان تخلیه بار برای مغازه ها یا بروز مشکل در تهیه دارو برای بیماران می باشند.

این در حالی است که اجرای این طرح از سالیان قبل در شهر های همجوار شهرستان سراب همچون سرعین، اردبیل و تبریز با استقبال زیادی از شهروندان مواجه شده است و اجرای این طرح در شهر سراب از جمله وعده های انتخاباتی شوراهای شهر و شهردار سراب است که البته شهرداری سراب با نصب بنری در محل احداث پروژه از آغاز عملیات اجرایی آن خبر داده است.

گفتنی است کسبه معترض دلایل خود را در چندین بند عنوان داشته اند، از جمله آن بند ها می توان به عدم ورود خودرو جهت تخلیه بار برای مغازه ها و یا ایجاد مشکل در بیماران برای تهیه دارو را برشمرد.  این در حالی است که باید از کسبه پرسید مگر حد فاصله بین دو چهارراه مذکور چند متر است که نیم توانید اقلام روز مره خود را برای مغازه بیاورید؟ یا باید پرسید مگر غیر این است که هر چقدر جلوی مغازه شما از نظر ترافیک خلوت باشد اقبال به خرید بیشتر می شود؟ یا اینکه باید پرسید مگر در تبریز در بازار تبریز برای این موضوع راهکاری پیدا نکرده اند؟ البته که در تبریز در برخی ساعات خودرو وارد طرح می شود ولی در بیشتر ساعات با استفاده از چرخ های دستی بارها حمل می شود و نباید این نکته را فراموش کنیم که سطح پروژه تبریز چندین برابر سراب است.

در مورد تهیه دارو توسط بیماران نیز باید بگوییم ما بین دو محل اعلامی صرفا یک داروخانه وجود دارد و آنطور که همه می دانند اگر شخصی خدای نکرده بیمار گردد و توان فعالیت روز مره را نداشته باشد همراهان و نزدیکان و اعضای خانواده برای تهیه ملزومات و دارو مراجعه می کنند و کجا دیده اید بیماری سرم به دست یا با حال نا مساعد در جلوی پیشخوان داروخانه ای قرار گیرد! بر فرض  این هم اگر اتفاق افتد، مگر شهر سراب بجز یک دارو خانه داروخانه دیگری ندارد!

اما سخن این است که کسبه عزیز بخاطر برخی موارد که بیان داشتند و جملگی منافع خودشان را ابراز می داشت، در صدد لغو طرح مذکور هستند و در این بین شهروندان خواستار اجرای طرح می باشند، طرحی که نه تنها برای کسبه مشکلی نخواهد داشت بلکه باعث رونق بازارشان نیز می گردد بطوری که شهروندان محل مد نظر را پیاده طی کرده و بیشتر ویترین های رنگارنگ مغازه ها را خواهند دید!

باید ببینیم شهردار سراب که همواره خواستار اجرای این طرح بوده در مقابل درخواست کسبه چه واکنشی خواهد داشت، آیا علیپور سمت مردم را خواهد گرفت یا کسبه را؟