استفاده دانش آموزان از فضای مجازی نیازمند ۴۵۸ میلیون تومان است

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان با بیان اینکه برای استفاده دانش آموزان از فضای مجازی نیازمند ۴۵۸ میلیون تومان است که از این مبلغ ۱۵۲ تومان کمیته امداد امام خمینی مهربان تامین کرده که مابقی نیازمند مشارکت و حمایت خیرین است.

به گزارش سراب نیوز، داودی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان  گفت:در برخی از روستا‌های شهرستان سراب و بخش مهربان با مشکل خط اینترنت مواجه هستیم و دانش آموزان در وضعیت کرونایی جهت استفاده از اینترنت و برنامه شاد هستند که برای حل این مشکل از وزارت ارتباطات پیگیر این موضوع هستیم که بزودی این مشکل در شهرستان حل شود.

او افزود:به همت خیرین الان شاهد احداث جاده شربیان به تیکمه داش ، سراب به میانه و سراب به مشگین شهر هستیم ودر برنامه داریم بزودی احداث جاده مهربان به مشگین شهر نیز اجرایی شود.

اوگفت:در حوزه راه سازی بین دوزدوزان تا کردکندی نزدیک به ۱۲ کیلومتر از بزرگراه سراب به بستان آباد است که برای اجرای این امر مهم ۳۰ میلیارد تومان کمک مالی انجام شده و اختصاص یافته که امیدواریم بزودی یه بار ترافیک برود.