نماینده سراب خبر داد؛

اختصاص ۲۵۰۰۰ تن قیر برای تکمیل بزرگراه سراب بستان آباد و سراب نیر

سراب نیوز: نماینده سراب خبر داد؛ اختصاص ۲۵۰۰۰ تن قیر برای تکمیل بزرگراه سراب بستان آباد و سراب نیر

به گزارش سراب نیوز، دکتر یوسف داودی نماینده شهرستان سراب در مصاحبه خود با خبرنگار سراب نیوز عنوان کرد: به منظور تکمیل پروژه بزرگراه سراب به بستان آباد و سراب به نیر در مجموع ۲۵۰۰۰ تن قیر دریافت کرده است و بزودی بزرگراه سراب بستان آباد تکمیل خواهد شد.