شهرداری سراب خبر داد؛

اجرای طرح ساماندهی سد معبر در سطح شهر سراب

سراب نیوز - شهرداری سراب از اجرای طرح ساماندهی سد معبر در سطح شهر سراب به دنبال ارسال اخطار برای سد معبر کنندگان خبر داد.

به گزارش سراب نیوز، شهرداری سراب از اجرای طرح ساماندهی سد معبر در سطح شهر سراب خبر داد.

رسانه شهرداری سراب با انتشار تصاویری عنوان کرد: پیرو اخطاریه برای سد معبر کنندگان  در سطح پیاده رو ها و خیابان های سطح شهر، طرح ساماندهی سد معبرشهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری سراب در حال انجام است.