آیا سیب زمینی کاران سراب دچار زیان خواهند شد؟

سیب زمینی از محصولات استراتژی و مناسب جهت تولید در شهرستان سراب است که هر ساله خیل عظیمی از کشاورزان سراب به تولید این محصول روی می آورند و سهم عظیمی از تولیدات کشاورزی منطقه در بخش سیب زمینی را به خود اختصاص می دهند.

به گزارش سراب نیوز، سیب زمینی از محصولات استراتژی و مناسب جهت تولید در شهرستان سراب است که هر ساله خیل عظیمی از کشاورزان سراب به تولید این محصول روی می آورند و سهم عظیمی از تولیدات کشاورزی منطقه در بخش سیب زمینی را به خود اختصاص می دهند.

همزمان با فرا رسیدن آخرین روز های تیر ماه، برداشت سیب زمینی از مزارع سراب آغاز می شود و کشاورزان با هزاران امید و آرزو به برداشت محصول خود که زحمات زیادی برای کاشت و پرورش آن کشیده اند روی می آورند.

طبق گزارشات واصله در حال حاضر نرخ سیب زمینی کیلویی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ است که این نرخ با توجه به افزایش تصاعدی هزینه های تولید و غیره برای کشاورزان مقرون به صرفه نبوده و موجب گلایه کشاورزان از نرخ های تعیین شده است، این در حالی است که برخی کارشناسان قیمت تمام شده سیب زمینی را ۲۵۰۰ تومان براورد می کنند.

قیمت مصوب دولت برای سیب زمینی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۲۰ تومان است که این رقم تنها کفاف هزینه بذر را نمی دهد چه برسد به سایر هزینه ها که برای تولید کشاورز باید پرداخت کند، با این تفاسیر به نظر می رسد اگر صادرات این محصول صورت نگیرد شاهد زیان کشاورزان سرابی خواهیم بود.