دکتر بایرامی؛

آغاز واکسیناسیون دانشجویان در شهرستان سراب

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب از آغاز واکسیناسیون دانشجویان در سراب خبر داد.

به گزارش سراب نیوز، دکتر بایرامی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب در مصاحبه خود، عنوان کرد؛ واکسیناسیون دانشجویان در شهرستان سراب آغاز شده است.

 او ادامه داد؛ دانشجویان می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و کارت ملی به مراکز واکسیناسیون در سطح شهرستان مراجعه کنند.