آغاز مبارزه با آفت ملخ مراکشی در زنجان

عملیات کانون یابی و کانون کوبی ملخ مراکشی در ۳۰ هزار هکتار از مزارع و مراتع شهرستان طارم آغاز شد.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما ،چند سالی هست که مبارزه با آفت ملخ مراکشی در مزارع شهرستان طارم در این فصل از سال آغاز می‌شود. محل‌هایی که شناسایی می‌شود کانون یابی و سپس از طریق سم پاشی کانون کوبی می‌شود و محل مبارزه با پرچم قرمز مشخص می‌شود.
محمدی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان طارم می‌گوید: ظهور این آفت و خارج شدن پوره‌ها از تخم با توجه به شرایط آب و هوا از اسفندماه شروع می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
معاون فنی جهاد کشاورزی طارم هم از زنبورداران خواست کندو‌های خود را ازمناطقی که سمپاشی می‌شود دور کنند.
اکبری از دامداران هم خواست برای جلوگیری از آسیب به احشام، از چرای دام در این مناطق خودداری کنند.
مبارزه با آفت ملخ مراکشی تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.
کارشناسان پیش بینی می‌کنند عملیات مبارزه با آفت ملخ مراکشی در ۳۰ هزار هکتار از مزارع و مراتع شهرستان طارم، اجرا شود.
کشاورزان و دامداران در صورت مشاهده آفت، مراتب را به جهاد کشاورزی شهرستان طارم اطلاع دهند.