آغاز سال ۱۴۰۱ مبارک باد

حمد و سپاس خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و اندر شکرش مزید نعمت. بار دیگر شاهد تغییر جامه مندرس،سفید و کهنه طبیعت با جامه ای زمردین،رنگین و درخشان تر و سرسبز تر هستیم.

آغاز سال ۱۴۰۱ مبارک باد